Clubul de Educatie Alternativa/ Alternative Education Club

Status: Fundraising

Clubul de Educație Alternativă e un spațiu creativ și sigur conceput pentru a sprijini peste 300 de copii romi și ne-romi din comunitatea marginalizată din Ferentari, pentru a le spune că visele lor pot deveni realitate, pentru a crea o lume cât mai aproape de așteptările lor.

The Alternative Education Club is a safe and creative space designed to support more than 300 Roma and non-Roma children from the marginalized community of Ferentari, to tell them that their dreams can become reality and to create a world closer to their expectations.

 

Suma:

74,624 RON

Galantomi:

16

Donatii:

520

Vrei să fii fundraiser? Contactează Organizația

 

„Clubul este ca o familie. De când vin la club nu mai stau pe străzi. De când vin la club am învățat să citesc și foarte multe alte lucruri noi.” (Toto, 15 ani)

Cartierul Ferentari se confruntă cu foarte multe provocări socio-economice. Cercetările noastre demonstrează că acest context infuențează evoluția copiilor și le împiedică dezvoltarea armonioasă. Și mai credem că acest lucru este inacceptabil. Din acest motiv, am inițiat Clubul de Educație Alternativă în 2010.

Fiecare copil pe care noi îl ajutăm e mai mult decât o statistică într-un raport, are un nume și o poveste, are nevoi, așteptări și vise. Toți vor să se facă mari și să ajungă departe.

Clubul de Educație Alternativă e un spațiu conceput pentru a sprijini copiii, pentru a le spune că visele lor pot deveni realitate, pentru a crea o lume cât mai aproape de așteptările lor. Astfel, poveștile lor devin poveștile noastre.

Clubul de Educație Alternativă oferă numeroase activități gândite sub forma unui plan de educație de 360 grade: artă, sport, limbi străine, educație remedială, educație financiară, mentorat și consiliere.

Principalul aspect inovator al proiectului este folosirea sportului și a artelor în întâmpinarea educației tradiționale și, ulterior, a unui viitor mai bun. Copiii pornesc pe drumul educației dezvoltându-și mai întâi stima de sine, motivația, disciplina și lucrul în echipă.

Rezultate:

- Prezența activităților Clubului de Educație Alternativă în trei școli de la începutul proiectului, în 2010

- Peste 350 de copii implicați frecvent în activități în ultimii 6 ani

- Formarea a 7 asistenți educaționali și implicarea a peste 100 de voluntari de-a lungul timpului

- Implicarea directă și constantă a 30 de cadre didactice și a 20 de părinți

- Îmbunătățirea performanțelor academice ale copiilor: rezultate mai bune, absenteism scăzut și abandon școlar redus

- Îmbunătățirea comportamentului și disciplinei copiilor însoțită de scăderea numărului de incidente de violență verbală sau fizică (71% dintre copiii înscriși la CEA nu prezintă un comportament agresiv, comparativ cu cei din grupul de control)

Activitatea noastră:

Street dance - https://www.youtube.com/watch?v=qaN5YrwZt7A

Fotografie - https://www.youtube.com/watch?v=zgk5tUgo8ac

Fotbal - https://www.youtube.com/watch?v=DPU_x29o0Pw

Teatru - https://www.facebook.com/povestiridincurteascolii/

 ________________________________

“The Club is like a family. Since I’ve been coming to the club I no longer stay on the streets. Since I’ve been coming to the club I learned to read, as well as many new things.” (Toto, 15 years old)

Ferentari neighbourhood shelters one of the most marginalized and poorest community in Bucharest, where a significant Roma and non-Roma population face many socio-economic challenges. Our research demonstrates that this living context impacts negatively children’s evolution and it’s preventing them from having a harmonius development. We think that this is unacceptable. This is why we initiated Alternative Education Club in 2010.

Each child who is supported and empowered by us is more than statistics in a report, he/she has a name and a story, he/she has needs, expectations and dreams. 

The Alternative Education Club is a space designed to support Roma and non-Roma children living in extreme poverty, to tell them that dreams can become reality, to create a world closer to their expectations. This way their stories become our stories.

The Alternative Education Club offers a wide variety of activities that have a 360 degrees approach, linking sport and art to remedial education by engaging kids in a meaningful way, according to their needs and interests.

The main innovative aspect of the project is using sports and art as a gateway to traditional education and, eventually, to a better future. Children start the education journey by first developing their self-esteem, motivation, discipline and team work.

Results:

- the presence of Alternative Education Club's activities in 3 schools from the beginning of the project, in 2010

- over 350 children were frequently involved in activities in the past 6 years

- a team from the community - staff training of 7 educational assistants (Roma mothers from the marginalized community of Ferentari) and the involvement of more than 100 volunteers in the last 6 years

- direct involvment of 30 teachers and 20 parents

- improvement of children's behaviour and discipline, significant curbing of verbal or physical violence (71% of children attending AEC do not present an aggressive behaviour, in comparison with the control group)


Our activity:

Street dance -https://www.youtube.com/watch?v=qaN5YrwZt7A

Photography -https://www.youtube.com/watch?v=zgk5tUgo8ac

Footbal -https://www.youtube.com/watch?v=DPU_x29o0Pw

Theatre -https://www.facebook.com/povestiridincurteascolii/